Tempus IV Project

EU EACEA

 

გაერთიანებული სამეფო

ვესტმინსტერის უნივერსიტეტი

115 ნიუ კავენდიშ-ის ქ.

ლონდონი

W1W 6UW

გაერთიანებული სამეფო

 

იტალია

ლაქვილას უნივერსიტეტი

25 ჯოვანი ფალკონეს ქ.

ლაქვილა, აბრუცო

67100

იტალია

 

საფრანგეთი

დასავლეთ ბრეტანის უნივერსიტეტი 

22 კამილ  დემულენის გამზ.

ბრესტი

ბრეტანი

29238- ბრესტი

საფრანგეთი 

 

სლოვენია

AMNIM, სამეცნიერო ვიზუალიზაციის ცენტრი 

3 გორაზდოვას ქ.

ლუბლიანა

დასავლეთ სლოვენია

S1-1000

სლოვენია 

 

საქართველო

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

1 ჭავჭავაძის გამზ.

თბილისი

0179

საქართველო

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი 

25 ჭავჭავაძის გამზ.

თბილისი

0179

საქართველო

 

აზერბაიჯანი

ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

23 ზ. ხალილოვის ქ.

ბაქო

AZ 1148

აზერბაიჯანი

 

აზერბაიჯანის სამედიცინო უნივერსიტეტი

23 ბაკიხანოვის ქ.

ბაქო

AZ1022

აზერბაიჯანი

 

უკრაინა

ოდესის ეროვნული უნივერსიტეტი 

2 შამპანურის ჩიხი

ოდესა

65058

უკრაინა

 

ივან ფრანკოს სახელობის ლვოვის ეროვნული უნივერსიტეტი

4 გრუშევსკის ქ.

ლვოვი

79005

უკრაინა